Mar. 3, 2016

10 suurepärast asja, mis juhtuvad igal pühapäevasel teenistusel

Uus Testament õpetab, et me suhtuks täie tõsidusega kogudusse ja oma koguduse kooskäimistesse. On teatud asjad, milles me võime kindlad olla, et need sünnivad pühapäevasel teenistusel – laulud saavad lauldud, palved palutud, jutlused jutlustatud ja inimesed tervitatud. Aga on veel palju enam, mis jumalateenistusel sünnib.

1. Tarkus kasvab

"Kui palju parem on hankida tarkust kui kulda, ja arukuse hankimine on hõbedast olulisem." Õp 16:16

Arvesta sellega ja usu sellesse, et järgmisel jumalateenistusel saavad Sinu sees sündima mitmed võimsad asjad, mida sa ei näe füüsilise silmaga ega pruugi alati kuulda ka füüsilise kõrvaga. Jumala töö on sageli varjatud ja me sõnastame seda müsteeriumiks. Sa saad kasvama tarkuses.

2. Leitakse lootust

Kui Jumala Sõna jagatakse, siis keegi kusagil saab leidma lootust. Ära lukusta ennast sellele, ära suhtu sellesse ükskõikselt, muidu sa võid sellest ilma jääda. Aga tea, et keegi astub Sinu koguduses pärast teenistust uksest välja lootusrikkana.

3. Isa naeratab

Jumal ei kõnele kuuldavalt mitte kuigi tihti, kuid vahel ta teeb seda. Kui Jeesus sai ristitud, siis ta oli nii rõõmus ja liigutatud, et ütles kuuldavalt: „See on minu armas poeg, kellest mul on HEA MEEL!” Mis tunne sind valdaks, kui su lapsed koguneksid hommikul Su voodi juurde ja laulavad laule sellest, kui imeline sa oled. Ja nad teevad seda kogu südamest. Ma usun, et isegi kui sa oleksid unine, tooks see su näole laia naeratuse. Ma usun, et see sünnib igal pühapäeval.

4. Kogutakse varandust

Meil on võimalus igal pühapäeval varandust koguda. See puudutab seda sama raha, mis korjanduskarpi pannakse. Aga see, mida me sinna paneme, konverteeritakse kuidagi taevaseks valuutaks ja see jääb meid ootama.

Mt 6:19-21 Ärge koguge endile aardeid maa peale, kus koi ja rooste neid rikuvad ja kuhu vargad sisse murravad ja varastavad! Koguge endile aardeid taevasse, kus koi ega rooste neid ei riku ja kuhu vargad sisse ei murra ega varasta! Sest kus su aare on, seal on ka su süda.

5. Elud pöörduvad surmast ellu

Rohkem kui ühelgi teisel päeval pöördub just pühapäeviti inimesi Jumala poole. Kusagil tõstab keegi käe, kusagil põlvitab keegi, kusagil tuleb keegi mööda vahekäiku altari ette. Me näeme inimesi, me kuuleme nende tunnistust, kuid me ei näe, et see inimene pöördus surmast ellu, hukatusest igavesse ellu. Ja see on väärt seda, et kogudusse tulla.

6. Jagatakse kroone

1. Ts 1:19 Sest kes on meie lootus, meie rõõm, meie kiitlemise aupärg meie Issanda Jeesuse Kristuse palge ees tema tulemisel kui mitte teie? (Mis on meie lootus, meie rõõm, või kroon, milles me kiitleme Issanda Jeesuse palge ees, kui ta tuleb? Kas need pole teie? NIV )

Meid ootavad taevas erinevad auhinnad ja pärandi täius. Üks osa sellest on õiguse kroon. Pauluse kirjast tessalooniklastele võib järeldada, et see kroon kuulub nendele, kes juhatavad inimesi Kristuse juurde. Teinekord, kui jumalateenistusele lähed, siis kujuta ette ingleid, kes võtavad Sult peamõõtu, et Sulle õige suurusega kroon valmistada, nähes Sind inimesi Jumala juurde juhtimas.

7. Eesmärgid muutuvad

Kui Jumal kõnetab teenistusel, siis inimeste elud muutuvad. Vähemalt selleks on suurepärane võimalus. Jumala kõnega kaasneb ka vägi asju muuta oma elus. Milline võimas tõelisus. Kogudus on hulk inimesi, kellel on kõik eeldused saada Jumala poolt puudutatud, liigutatud ja muudetud.

Hb 4:12 Sest Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk ning tungib läbi, kuni ta eraldab hinge ja vaimu, liigesed ja üdi, ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja.

8. Saatan kogeb kaotusi

Me oleme võitluses, kus meie vaenlasteks on kuradi väed. Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega. Ef 6:12

Need kurjuse väed on aga võidetud, mil iganes kristlane paneb endale selga tõevöö, õiguse soomusrüü ning jalga evangeeliumikingad. Kui ta võtab kätte usukilbi, paneb pähe päästekiivri ja võtab kätte vaimumõõga, mis on Jumala Sõna. See on, milleks Jumala kogudust üles õhutatakse ja innustatakse – panema oma usk ja lootus elava Jumala peale.

9. Taevas muutub

Ilmutuse 1. peatükis räägitakse Jeesusest taevas seismas küünlajala keskel ja teda ümbritsevad küünlajala harud, mis on kogudused. Sadu kogudusi asutatakse igal nädalal üle maailma. Uued küünlajala harud tõusevad esile.

10. Jumal saab au

Heebreakeelne sõna sellele on „kabod”. See on midagi olulist, kaalukat, rikkalikku ja aulist. Meie mõtleme, et ah näe, keegi laulis valesti, keegi palvetas liiga valju häälega, keegi oli liiga emotsionaalne, keegi oli liiga tuim, see laul ei meeldinud.... kuid kui me austame Jumalat, siis midagi nähtamatut sünnib siin maa peal ja taevas. Jumal saab austatud, mingi lõhn, mis kannab endas väärtust, tõuseb Jumalani ja see on Tema jaoks oluline, see teeb taevas midagi.

Artikli aluseks on Hal Seedi (California Ocenside'i NewSong Kogukonna kiriku vanempastor) artikkel „10 Amazing Unseen Things That Can Happen in Your Church Every Sunday” veebilehelt ministrytodaymag.com