Mar. 21, 2016

Koguduse nädalavahetus

13. märtsil kell 14 oli Kärdla Ühisgümnaasiumi muusikaklassis vaikus. Võib-olla käis mõni üksik ust katsumas, kuid uks jäi jonnakalt kinni. Misjonikogudus oli lahkunud linnast ja võtnud nädalavahetuse, et koos aega veeta ning pühapäevane teenistus oli planeeritud avaliku teenistusena Emmaste rahvale.

Koos lastega kogunes Emmaste Noortekeskusesse umbes 30 misjonikoguduslast. Kes jõudis varem, kes veidi hiljem. Poolteise ööpäeva jooksul mängiti koos, lahendati meeskonna ülesandeid, võisteldi meeskondlikus piibliviktoriinis, peeti maha tuline maleturniir, otsiti ajujahi meetodil nägemust ideaalsest kogudusest, söödi meie imelise rõõmuabilise Taive valmistatud toite, oldi koos ühises palves ja ülistuses ning jagati asju oma südamest.

 Oli rõõm kogeda, kuidas vanus ei loe, meie erinevad isikuomadused ei loe, vaid kuidas loeb armastus ja soov üksteisest, iseendast ja Jumalast rõõmu tunda.

 Enne Emmastest lahkumist oli mitmete jaoks huulil küsimus: „Millal järgmine koguduse nädalavahetus toimub?” 

Ajujahi tulemusena valmis kolm visiooni ideaalsest kogudusest. Kuna kõik see sündis umbes pooletunnise arutelu käigus, siis ei ole tegu tervikliku pildi ja visiooniga, vaid pigem esimeste mõtete ja visanditega. Kuid kolme meeskonna tööd omavahel kokku pannes, saame misjonikoguduse visiooni ühest toimivast unistuste kogudusest, mille poole liikuda:

Koguduse kese ja nurgakivi on Jeesuse lunastustöö. Koguduse kultuuri ja õhkkonda iseloomustavad järgnevad märksõnad: usaldav, andestav, armastav, tunnustav, teeniv, hooliv, märkav, külalislahke, avatud väljapoole, sõbralik, kodune, koostöövalmis ja paindlik. Jumalat esile toov, kartmatu ja julge, meeskonnakeskne, kasvav, väeline, ühtehoidev ning avameelne.

Vaimulikus teenimises on olulised märksõnad: vaimuandides liikumine, tugev osadus Jumalaga, valiku ja kutsumuse selgus, Jumala Sõna tundmine ja selle elamine ka väljaspool kogudust, kuulekus Jumalale, mõistmine, et me oleme olulised „elavad kivid” Jumala templis, teenimine Jumala väes, palve ja Jumala otsimine, avatus Jumalale, Vaimus käimine ja suhestumine kogukonnaga.

Tegevustena toodi välja: regulaarsed koosolekud, muusikaline ülistus, tänavaevangelism, osadusgrupid, erinevad huviringid.

Kuigi Jumal tahab meid palju kasvatada ja edasi viia, on meil juba täna põhjust olla tänulikud oma koguduse eest. Perekond, kus osatakse ja tahetakse koos olla ja ühiselt aega veeta, on terve ja kasvav. Järgmise ühise nädalavahetuseni!