Mar. 29, 2016

Faktid Jeesuse ülestõusmise kohta

Ma püüan ära tunda teda ja tema ülestõusmise väge ja tema kannatuste osadust, saades tema surma sarnaseks, Fi.3:10

Paulus väljendab, et meie usu nurgakivi on Ülestõusnud Jeesus. Kuigi skeptikud eitavad seda, on meil ohtralt objektiivseid tõendeid Jeesuse ülestõusmisest. Tõde on see, et usklik olemine ei tähenda omada „pimedat usku”, vaid omada tegelikku suhet elava Jumalaga, kelle sõrmejälgi näeme kõikjal, kuhu vaatame.

Toon siinkohal välja seitse olulisemat fakti, mis viitavad Kristuse ülestõusmisele.

1. Tühi haud. Isegi Kristuse vastased ei eita tühja hauda. Levitatud on küll erinevaid teooriaid, miks haud tühi oli. Räägitud on seda, et jüngrid röövisid Jeesuse surnukeha vaatamata suurele kivile hauasuul ja vaatamata kahele relvastatud valvurile. Levitatud on ka teooriat, et Jeesus tegelikult ei olnudki surnud. Seegi väide on Jeesuse ristilöömise kirjelduste põhjal lihtsasti ümberlükatav.

2. Ülestõusmise järgsed ilmumised. Umbes 500 inimest tunnistas, et nad kohtusid Jeesusega. Mitmed neist kõndisid koos Temaga, kuulasid Teda, sõid koos Temaga ning puudutasid Teda. Kui üks-kaks inimest võivad näha hallutsinatsioone, siis keeruline on seda seletada 500 inimese puhul. Jeesus rääkis inimestega, näitas oma haavasid ja sõi koos jüngritega. Ta ei jätnud kaheti mõistetavust, et ta tõusis hauast füüsiliselt.

Neile ta oli pärast oma kannatamist näidanud ennast elavana, tõendades seda mitmel viisil (esitledes ennast elavana ümberlükkamatu tõendina ingl. k), ilmudes neile neljakümne päeva jooksul ja kõneldes Jumala riigist, Apt. 1:3

3. Naiste tunnistus. Fakt, et just naised olid esimesed tunnistajad on tähendusrikas. Nimelt ei olnud tolleaegses kreeka-rooma ühiskonnas naise tunnistus kuigi kaalukas. Kui evangeeliumite kirjutajad oleksid tahtnud lisada oma loole usutavust, siis poleks nad tunnistajatena kindlasti maininud naisi. See oleks ainult nõrgestanud nende niigi uskumatuna tunduvat lugu ülestõusnud Jeesusest. Evangelist pani kirja loo nii nagu see oli, lootes, et tõde suudab kanda ennast isegi siis, kui see tundub mitteusaldusväärne.

4. Jüngrite muudetud elud. On selge, et midagi väga äärmuslikku pidi juhtuma üheteistkümne suhteliselt ara ja tahumatu jüngri elus. Mehed, kes põgenesid, reetsid sõbra ja peitsid ennast, et säästa oma nahka, on nüüd tänavatel, riskides oma eluga ja kuulutavad ülestõusnud Jeesusest. Need samad mehed olid korraga valmis riskima vangistamise, piinamise ja surmaga. Kas nad tõesti oleks seda teinud, kui nad oleksid teadnud, et see kõik on vale? Ainuke seletatav põhjus on see, et nad olid Teda näinud, nad olid teda kuulnud, puudutanud ja Temaga koos söönud. Nad teadsid tõde ülestõusmisest ja nad olid valmis Tõe eest surema.

5. Kristliku koguduse sünd. Sõnum ülestõusnud Jeesusest levis ääretult kiiresti Jeruusalmmas ja kaugemal. Selles samas linnas, kus Jeesus risti löödi, kuulutasid peagi tuhanded vastsündinud kristlased oma sõnade ja eluga, et Jeesus ei ole surnud. Ja iga päev lisati suuri hulki kogudusse juurde. Peagi levis kristlus lähemal ja kaugemal olevatesse riikidesse. Vaatamata arvukatele rumalustele ja halbadele tegudele, mida inimesed Jumala nimel on ajaloos teinud, on kristlus püsinud ja mitmetes piirkondades võimsalt kasvamas.Kas seda oleks saanud juhtuda, kui selle taga ei oleks tegelikkust?

6. Jakoobuse pöördumine. Jeesuse poolvend Jakoobus oli kuni Jeesuse ülestõusmiseni skeptik. Pärast Jeesuse ülestõusmist sai Jakoobusest varakiriku üks olulisemaid juhte.

7. Sauluse pöördumine Damaskuse teel. See, et 1. sajandi suurimast kristlaste vihkajast ja tagakiusajast sai innukaim evangeeliumi kuulutaja, misjonär ja usumärter, eeldab üleloomulikku ja isiklikku kohtumist Jeesusega. Nii nagu sellest kirjutab Apostlite tegude raamat.

Sir Lionel Luckhoo (1914-1997) on Guinessi rekordite raamatus märgitud kui ajaloo edukaim advokaat. Ta on kaitsnud edukalt 245 mõrvakahtlustusega kohtualust, kes kohtuprotsessi käigus õigeks mõisteti. Talle anti kaks korda rüütli seisus Kuninganna Elisabeth II poolt. Pärast Jeesuse ülestõusmislooga põhjalikult tutvumist, ütles ta: „Ma võin alandlikult öelda, et ma olen 42 aasta jooksul kokku puutunud väga erinevate kohtu kaasustega üle maailma... Selle valgel võin täie veendumusega öelda, et Jeesuse Kristuse ülestõusmise kohta käivad tunnistused on nii ilmselged, et kahtlusele ei jää mitte mingit ruumi.”

Simon Greenleaf (1783-1853) oli üks Harwardi Õigusteaduse kooli asutaja, mitmete juriidika alaste teoste autor ja USA õigussüsteemi üks olulisi rajajaid. Ta oli mees, kes teadis nii mõndagi faktidest ja tõenditest. Greenleaf oli ateist, kuni ta võttis vastu oma õpilaste väljakutse, uurida Kristuse ülestõusmise kohta leitavaid tõendeid ja fakte. Vastavalt õpitud ja praktiseeritud õiguse ja tõendite seaduspärasusele, uuris Greenleaf Jeesuse ülestõusmist. Selle uurimuse käigus sai Greenleafist kristlane ja ta kirjutas kristliku kirjanduse klassikasse kuuluva teose „Evangelistide tunnistus”. Ta on ütelnud: „Kristuse ülestõusmine on kõige kindlamini tõestatud fakt antiiksest ajaloost.”