Apr. 20, 2016

Heast reputatsioonist ei piisa (John Bevere)

Ma olin mõnda aega tagasi koos abikaasa Lisaga Puerto Ricos. Sel ajal olin oma hommikustel palveaegadel lugemas psalme ja kirja heebrealastele. Ühel hommikul tundsin selget Püha Vaimu kõnetust, kui Ta ütles, et ma loeksin Ilmutuse raamatut. Ma kuuletusin. Hakkasin lugema esimsesest peatükist. Kui olin lõpetanud teise peatüki, pidin minema. Järgmisel hommikul olin tagasi psalmide ja heebrea kirja juures.

Kaks nädalat hiljem olin tagasi Colorados ja lugesin hommikupalves taas psalme ja alustades Uue Testamendi lugemist kuulsin veel selgemini: „Loe Ilmutuse raamatut!” Mul tuli meelde, et Püha Vaim oli mulle ütelnud seda juba kaks nädalat tagasi. Ma olin lugenud vaid kaks peatükki. Avasin Ilmutuse raamatu kolmanda peatüki. Ja seal seisis:

Ja Sardese koguduse inglile (pastorile, sõnumitoojale) kirjuta: Nõnda ütleb see, kellel on seitse Jumala vaimu ja seitse tähte: ...

 Siin räägib Jeesus. Jeesus räägib kogudusele, mitte Sardese linnale. Kui sõnum oleks antud vaid ajaloolisel Sardese kogudusele, siis me ei leiaks seda Piiblist. See on Piiblis, kuna see on prohvetlik. See tähendab midagi tänapäeva jaoks. Seega vaata seda kirja, kui Jeesuse kirja meile. Eriti kui Püha Vaim ütleb seda kaks korda. 

Ma tean su tegusid, ...” Pane tähele, et Ta ei ütle: „Ma tean, mida Sa usud!”

Ma tean su tegusid, et sul on nimi (reputatsioon), et sa elad. Ometi oled sa surnud.”

Räägime reputatsioonist. Reputatsioon on kuvand. See, mida inimesed su'st mõtlevad. Inimeste mulje Sardese kogudusest oli see, et see on elav. Mis annab inimestele pildi, et kogudus on elav? See on innukus, hea õhkkond, arvuline kasvamine, teenistuse kasvamine, väljasirutumine, ressursside kasv, suurepärane osadus... Kas kogudus, kus on 20 inimest ja kus lauldakse 90-ndate laule, on pilt elavast kogudusest? Mulje sellisest kogudusest ei ole kuigi elav.

Siin on kogudus, millel on kõik elava koguduse reputatsiooniks vajalikud omadused ja Jeesus ütleb: „Sa oled surnud!”

Mida tähendab surm? Uues Testamendis nimetatakse mitmel pool elavaid inimesi surnuteks. Kadunud poja isa ütles, et poeg oli surnud kuid nüüd on elav. Paulus kirjutab Timoteosele, et lesed, kes liiderdavad (elavad seksuaalsetele naudingutele), on elusalt surnud. Inimene, kes on surnud ei kanna enam vilja. Piibel räägib, et Saara emaüsa oli surnud. Teisisõnu, kogudused, mis ei too esile tõelisi pöördumisi ja Kristuse sarnasust, aga on suurepärase atmosfääriga, innukad, suurepärase osadusega, hea muusikaga, ei ole elavad vaid on surnud. Kõik need eelpool nimetatud omadused on olulised ja igas koguduses peaks need olema, kuid see ei näita, kas kogudus on elus või mitte. Seda näitavad meie viljad.

Tõlgitud videost „A Good Reputation Isn't Enough”
https://www.youtube.com/watch?v=hD_BIod7K_M