Jan. 23, 2018

7 ohtu

Kutsumises liikuva isiksuse ohud

On suurepärane, kui inimene on mõistnud ja asunud oma kohale Kristuse ihus. Ta tunneb, et lõpuks on leidnud ennast, liigub oma kutsumuses, teab, milleks ta on sündinud ja hakkab kasvama selles. Kuid selles on ka ohud. Sest hingevaenlane otsemaid tõuseb sellise inimese vastu, et eksitada, teeb kõik võimaliku selleks, et see inimene ei jõuaks eesmärgini. Vaenlane väga kardab neid, kes on täielikult astunud oma ametisse, kes teavad, milline kutse neil on, kes on nagu tankid, nad rühivad edasi ja murravad läbi vaatamata takistustele. Need isikud on saatana riigi jaoks kõige ohtlikumad.
Oma kutsumusse sisenemisel varitsevad meid mitmed ohud. Sellepärast on hea nendest rääkida, et me teaksime, mida oodata. Inimesed näevad sageli mündi ilusamat poolt. Näevad inimest, keda Jumal võimsalt kasutab, kellele on palju antud ja usaldatud Jumala poolt. Kõik tahavad sellise inimesega suhelda, pilti teha, teda külla kutsuda jne. Kuid enamus ei näe medali teist poolt. Kus inimene läbib salajas oma võitlusi, raskeid kohti.
Ilmutuse raamatus on väga hästi kaardistatud, milleks täpselt me peame valmis olema. Alates teisest peatükist räägib Jeesus seal Johannesele läkitusest seitsmele kogudusele. Jeesus pöörab koguduste tähelepanu nendele valdkondadele, kus nad ei olnud kandnud hoolt, ei olnud valvanud teatud kohti. Tema sõnum on küllaltki range ja Ta hoiatab, et kui nad ei paranda meelt, siis Ta lükkab nende küünlajala asemelt ära.
See, kes asetub oma kohale Kristuse ihus, muutub automaatselt küünlaks (valgustiks).
Jeesus ütles, et küünalt ei panda majas vaka alla. Vaid süüdatakse selleks, et maja oleks valgustatud. Kristuse ihu liige peab levitama valgust ja välja tõrjuma pimeduse.
Ilmutuse raamatus ei ole jutt ainult kogudustest, vaid ka inimestest, kes on liikumas oma kutsumuses, kes teenivad Jumalat kindlas ametis.

Ilm 2:
1 Efesose koguduse inglile kirjuta: Nõnda ütleb see, kes hoiab seitset tähte oma paremas käes, kes kõnnib seitsme kuldlambijala vahel...
4 Kuid mul on sinu vastu, et sa oled oma esimese armastuse maha jätnud.
5 Tuleta siis meelde, kust sa oled langenud, ja paranda meelt ning tee esimese armastuse tegusid! Muidu ma tulen su juurde ning lükkan su lambijala asemelt...

Kui vaadata sõna Efesos, siis see tähendab „lahti laskma, lõdvaks laskma“. Oht, mis võib tulla, kui sa juba liigud, oled oma teenistusharus tegev. Sa lased lõdvaks, lased käest oma tõelise fookuse. Kui sa alustasid, siis toetusid kõiges Jeesusele. Võib olla ütlesid – Jeesus, Sinuta ma ei saa sõnagi suust. Kui esimest korda hoidsid käes mikrofoni, et palvetada, et jagada, käed ja põlved värisesid. Lootsid ainult Jeesusele, ainult Pühale Vaimule. Kasvades oma ametis, muutusid enesekindlamaks, vabamaks oma annis, tajusid, et sul on mingi kaal juba olemas. Ning tasahilju lootus Kristusele jäi tahaplaanile. Varem sa langesid põlvedele enne iga kodugrupi palveosadust, hüüdsid Jumala poole, et Tema annaks sulle ilmutuse, ei tõusnud maast, kuni polnud saanud värsket sõna. Hiljem muutus see harjumuspäraseks mugavuseks. Juba sa suudad ise osadust juhtida, sul on juba endal, mida öelda teistele, nii palju raamatuid on läbi loetud ja infot saadud...
Ja tuleb välja efesos. Me lõdvestume, laseme lahti selle, Kes algselt oli kõige tähtsam fookus meie jaoks, Kellest kõik sai alguse. Ja kuigi Efesose kogudus oli ustav, neil olid mitmed head omadused, heitis Jeesus neile ette, et nad lasid Temast lahti. Nad hakkasid lootma iseendile, sattusid vaimustusse oma annist, oma ilust ning kaotasid silmist olulisima – Kristuse. Jeesus kutsub neid jätma maha oma teadmised, oma oskused, tulema Tema juurde tagasi, otsima Teda uuesti, nagu oma teenistuse kõige esimesel päeval, siis kui Ta oli nende vajadus, nende hapnik, nende leib.
Seega – esimene oht, mis meid varitseb, on lootus iseenese jõule ja tunne, et Jeesust polegi nii väga vaja enam. Kui see juhtub, siis muutume otsekui vaimulikeks liigkasuvõtjateks, tarvitame meile antud andi oma huvides. Jeesus on äärmiselt armukade selles suhtes. Ta tahab, et me pühendaksime oma anni täielkult Temale.

Ilm 2:
8 Ja Smürna koguduse inglile kirjuta: Nõnda ütleb Esimene ja Viimne, kes oli surnud ning on jälle elavaks saanud...
10 Ära karda seda, mida sul tuleb kannatada! Ennäe, kurat heidab mõned teie seast vangi, et teid läbi katsutaks, ning teil on viletsust kümme päeva. Ole ustav surmani, ja ma annan sulle elupärja !

Smürna tähendab tõlkes „healõhnaline õli“. Jeesus siin konkreetselt hoiatab, et inimeste ellu tulevad ebameeldivad asjad – surve, katsumused, rünnakud. Selle koguduse nõrk lüli oli hirm tundmatu tuleviku ees. Jeesus teadis, et mõningad olukorrad võivad neid juhtida fookusest kõrvale, valmistada pettumust, hävitada. Jeesus julgustas neid, et Tema on nendega, kui nad peavad ka kannatama.
Enne kui sinust hakkab voolama välja healõhnaline õli, enne kui sa hakkad nakatama taevase atmosfääriga kõike, mis sind ümbritseb, enne kui inimesed hakkavad nägema Jeesust sinus, pead sa läbima pressi. Labi pressi sinu elus voolab sinust õli välja. Ilma surveta ei sünni võitjad, ei tule esile teerajajad.
Ehk siis – teine oht võib olla hirm, kartus tundmatuse, katsumuste, surve ees. Et teha sind tugevaks, viib Jumal sind läbi sinu hirmudest, et hirm ei valitseks enam sinu elu. Näiteks inimene, kes kardab vaesust, võib kaotada äri, raha, töö ja on sunnitud lootma üksnes Jumalale. Inimene, kes kardab üksindust, leiab ennast järsku kõigist ära lõigatuna. Selleks, et vastu pidada olukordades, kus sa pead seisma üksi nendega silmitsi. Jutt käib vaimulikust vanglast, mitte ainult füüsilisest. Ära imesta, kui sa puutud kokku just nimelt sellega, mida kõige rohkem kartsid.

2 Ilm:
12 Ja Pergamoni koguduse inglile kirjuta: Nõnda ütleb see, kelle käes on vahe kaheterane mõõk...
14 Kuid mul on pisut sinu vastu: sinu juures on neid, kes peavad kinni Bileami õpetusest, kes õpetas Baalakit panema Iisraeli laste ette püünispaela: sööma ebajumalate ohvreid ning hoorama.
15 Nõndasamuti on sinulgi nikolaiitide õpetusest kinnipidajaid.
16 Paranda siis meelt, muidu ma tulen varsti su juurde ning sõdin nende vastu oma suu mõõgaga.

Kui lugeda ajaloo ürikuid, siis Pergamoni nimetati saatana aujärjeks ehk trooniks. Seal toimetati paganlikke riitusi, linna keskele oli ehitatud tempel Zeusile, kus viidi läbi ebajumala ohvriteenistusi täie hooga. Ajaloolased on koguni maininud, et templis elas päris madu, kehastades seda vaimsust, mis seal valitses. Ning kogudus oli kogu selle põrgukasvanduse keskel.
Natuke vaatame ajaloos tagasi. Baalak ütles Bileamile, kes oli alguses nägija, mitte Jumala prohvet, kes ei olnud Iisraeli soost, et too neaks Iisraeli rahvast. Kuid Bileam keeldus, kuna hakkas otsima Jumala palet. Ning Jumal keelas Baalakil needa rahvast, kes on õnnistatud. Ja Bileam hoopis õnnistas seda rahvast. Ta ei tahtnud minna Jumala tahte vastu. Samas aga andis nõu Baalakile, et Iisraeli lapsi meelitada pattu tegema. Kuna ei tahtnud ka Baalakiga riidu kiskuda. Seeläbi tõmbas Iisrael Jumala viha endale ja sai neetuks iseenda süütegude läbi.
Jeesus noomib Pergamoni kogudust, et nad lasid enese keskele Bileami õpetuse. Õpetus seisneb selles, et moonutatakse Jumala tõde ja lubatakse hoorus ja abielurikkumine koguduses. Tänapäeval võib seda nähtust nimetada „libe õndsus“. Ma võin kõike teha, Jeesuse arm toimib, ma võin hoorata, pattu teha, võin samal ajal liikuda andides, me elame uue testamendi ajal, kus kõik on arm jne. Sellega ahvatletakse inimesi patule. Kogudustes hägustuvad tõe piirid, standardid. Jumal näeb seda kui reetmist, abielurikkumist vaimumaailmas. Piibel ütleb, et meil ei saa olla midagi ühist selle maailmaga. Jumalal ei ole halli ebamäärasust, Temal on must ja valge, selged piirid. Ei ole võimalik olla natuke koos Jumalaga ja natuke koos maailmaga.
Nikolaiidid viljelesid põhimõtteliselt sama Bileami õpetust selle erinevusega, et nemad olid kristliku kiriku liikmed ehk Iisraeli enda rahva seast, nö. omad. Nad nakatasid inimesi koguduses oma tõekspidamistega, et kõik on lubatud, kõik on arm ja ootame Jeesuse tulemist.
Siin peitubki kolmas oht – peab olema tarkus, küpsus ja eristamine, mis on tõde ja mis mitte. Mitte kõik see, mis on kõrvale hea kuulda, ei pruugi olla tõde. Me peame teadma selgelt, mida vastu võtta, mida mitte, mida süüa, mida mitte. Kurat ei ole rumal, ta ei hakka rammima kohe nõiduse ja okultsete nähtustega kogudusse sisse. Ta segab juurde pisut müstikat ja võlu ja petab inimesed ära, nad tegelevad enese teadmata nõiduse ja posimisega. Või elavad kõike endale lubades kompromissides ja patus, arvates, et see on Jumalale meelt mööda ja neile on kõik andeks antud. Jumal aga vihkab kompromisse ja segaseid hajutatud piire.

Ilm 2:
18 Ja Tüatiira koguduse inglile kirjuta: Nõnda ütleb Jumala Poeg, kelle silmad on nagu tuleleek ning kelle jalad on vasemaagi sarnased:
19 Ma tean sinu tegusid ja armastust ja usku ja teenimist ja su kannatlikkust ning et su viimaseid tegusid on rohkem kui esimesi.
20 Kuid mul on sinu vastu, et sa lased naist Iisebeli, kes nimetab end prohvetiks ja õpetab, eksitada ka minu sulaseid hoorama ja sööma ebajumalate ohvreid.
21 Ma olen talle andnud aega meeleparanduseks, ent tema ei taha parandada meelt oma hoorusest.

Iga kord, kui keegi astub oma kutsumusse ja hakkab selles liikuma, tekivad tema ümber inimesed, kes siiralt soovivad liikuda temaga koos. Samal ajal tekivad sinna ka mõned, kellel on varjatud ajendid, soovides lõigata oma kasu. Nad manipuleerivad Jumala sulasega, suruvad läbi oma ideid, selle asemel, et maksta hinda ja otsida isiklikku suhet Jumalaga, kasutavad ametikandjat ära oma isiklikel eesmärkidel.
Sellepärast Jeesus hoiatab, et keegi ei lubaks enda lähedale Iisebeli vaimuga inimest, ei laseks varjutada Jeesust ega laseks manipuleerida endaga. Taas tuleb vahet teha, kas keegi soovib armastuses toetada, juhatada, õpetada, noomida või omab ebapuhast huvi kasutada teist marionetina (nn. Iisebeli vaimu doonor).
Kui sa vahetad Jeesuse Sõna sellise vaimuga inimese sõna vastu, siis Jeesus nimetab seda abielurikkumiseks. Ära luba kustutada oma tuld, oma ilmutust. Jumal on sulle algusest peale näidanud midagi, andnud sulle unistuse, visiooni, ära lase kellelgi seda sinult ära röövida, valva, kaitse seda, hoia puhtana lõpuni.
Siin varitseb teine äärmus: inimene keeldub vastu võtmast ükskõik millist kriitikat, õpetust, noomitust, on ise endale peremees ja suhtleb ainult Jumala Püha Vaimuga. Teised ei ole autoriteet tema jaoks.
Et vältida neljandat ohtu - palu Jumalalt tarkust vahet teha, kes on tõelised sõbrad, kes soovivad tõepoolest head või kes on varjatud kavalusega saatana enda poolt saadetud, et kahju tekitada ja hävitada.

Ilm 3:
1 Ja Sardese koguduse inglile kirjuta: Nõnda ütleb see, kellel on seitse Jumala vaimu ja seitse tähte: Ma tean su tegusid, et sul on nimi, et sa elad. Ometi oled sa surnud.
2 Ole valvas ja hoia, mis on veel jäänud; seegi on juba suremas, sest ma ei ole leidnud su tegusid olevat täiuslikud oma Jumala silmis.
3 Tuleta siis meelde, kuidas sa sõna oled vastu võtnud ja kuulnud, ning hoia seda tallel ja paranda meelt!

Sardes on punast värvi vääriskivi, millel on tuld meenutav varjund.
Jeesus hoiatab kogudust, et nad on kaotamas seda tuld, millega alustasid liikumist. See on viies oht.
Mingil hetkel võib sinu teenimine muutuda rutiiniks ja sellest kaob esmane elu, janu, esimene tuli, kus sa otsekui jälitad Jumala südant. Kogu tegevus muutub tühjaks vormiks, religioossuseks. Inimene näiliselt liigub ja elab, kuid seesmiselt on surnud. Jeesus meenutab siin – kõik ei ole veel kadunud, veel on alles hõõguv tuluke. Ära lase sellel kustuda, õhuta üles, otsi taas Tema südant, täida oma vaim januga, et minna edasi.
Mõnikord inimesed arvavad, et kui nad kolivad kuhugi, kus elu on heal järjel, on küllus, siis varsti nad kaotavad oma tule kõige selle külluse ja võimaluste rohkuse keskel. Kui sul on elus mingi puudujääk, vajadus, siis tavaliselt on kergem järgida Jumalat, hoida tuld põlemas.
Jeesus hoiatas: ärge kaotage seda tuld, olge näljased ja janused, uuendage meeli, õhutage üles leegid. See on meie vastutus. Eriti kui oled liikumas aasta aasta järel. Emotsioonidel on kõik alati ilus. Suur rõõm on kuulda vastpöördunute tunnistusi sellest, kuidas taevas avanes, inglid ilmusid, tervenemine toimus jne. Kuid ma soovin kuulda sinu tunnistust 5 aastat hiljem pärast seda kogemust. Kus sa siis oled ? On oluline jätkata otsimist, järgneda kutsele. Võib olla on tunnetus teistsugune, väljendub teisiti. Kuid sa oled kõvasti kinni haaranud ja ütled: Issand, ma ei lase sinust lahti. Ma ei luba, et minu kutsumine muutuks lihtsalt mingiks surnud kestaks, teeskluseks. Parem on peatuda, teha paus, tulla tagasi alguse juurde, sündida uuesti. Mitte veereda mööda lahtirullitud maanteed, et midagi oleks näha, peaasi, et inimesed näeks, et ma ei istu käed rüpes. Kuigi elu ammu pole.
Palume Jumalat, et meie ise ja meie kogudused ei oleks järjekordne langev täht, millest võib olla räägitakse 10 aastat ja siis kõik kustub ning jäägid võib viia prügimäele. Taas Jumal peab otsima uusi inimesi, kes suudavad kanda lõpuni Tema unistuse. Neid, kes lõpuni jäävad näljasteks Jumala otsijateks, kes jäävad lõpuni ustavaks.
Miks Jeesus nimetas varisere lubjatud haudadeks, kelledel on uhke välimus, kuid sees on ebapuhtus ? Jeesus väga tungivalt vaatab südamesse. Talle pole oluline, kuidas näeb välja sinu teenistus, mitu korda päevas sa palvetad, mitmel vabastusteenistusel sa oled osalenud. Kogu küsimus on sinu südames: kas seal põleb tuli, ehtne tuli ? Või söövad seda vaglad, kõik mädaneb, aga sa püüad teha nägu, et sul on kõik hästi, et sa liigud oma kutsumuses.

Ilm. 3:
7 Ja Filadelfia koguduse inglile kirjuta: Nõnda ütleb Püha, Tõeline, kelle käes on Taaveti võti, kes avab, ja ükski ei lukusta, ning lukustab, ja ükski ei ava:
8 Ma tean su tegusid ! Ennäe, ma avasin su ees ukse, mida ükski ei suuda lukustada. Sul on vähe jõudu, kuid sa oled hoidnud tallel mu sõna ega ole salanud mu nime.
9 Ennäe, ma annan saatana sünagoogist mõned, kes nimetavad endid juutideks, kuid ei ole seda, vaid valetavad. Ennäe, ma teen, et nad tulevad ja kummardavad sinu jalge ette ning saavad aru, et mina olen sind armastanud.

Siin pole niivõrd koguduse nõrkusest jutt, vaid pigem hoiatus Jeesuse poolt. Nende teenimises leidis aset kahtlus ja uskmatus Jumala antud tõotuste täitumises. Jeesus pidi neid julgustama, et on olemas uks, mille Ta on avanud ning keegi ei sulge seda.
Sul on vaja säilitada jõud, pinguta viimseni ja oota ära, ära anna alla, hoia lõpuni alles. Sul pole palju jõuvarusid jäänud, hoiad kui juuksekarva otsas kinni oma usust.
Millal, Issand ? Sa ju lubasid ! Nii palju aastaid on möödunud. Kus see on ? Millal see tuleb ? Issand, anna jõudu, et mu jaks ei katkeks, et ma jaksaksin lõpuni vastu pidada. Kuidas ka ei tahaks vahest kõik jätta sinnapaika, alla anda ja minna otsima kergemat elu, pea vastu lõpuni. Pingelistes olukordades tekib soov käega lüüa, öelda – miks ma sellele alla kirjutasin, Issand, leia keegi teine, ma tahan üldse midagi muud, ei taha sellega siin mitte mingit pistmist teha... Tuleb aegu, kus sa ei usu enam tõotusi, ei viitsi enam lugeda prohveteeringuid... Sest kõik meenutab sulle, mida Jumal on tõotanud ja mida pole ligilähedalgi. Kui sa tahad tõeliselt näha Jumala au oma elus, vaatamata nurinale ja uskmatusele, mis pead tõstab aegajalt, ole ustav lõpuni. Kuuendaks ohuks võib nimetada läbikatsumist, proovilepanekut ajaga. See on ilmselt raskeim katsumus, mille sa läbid oma elus. Inimesi on proovile pandud vaesusega, ebaõiglaste süüdistustega, töötuks jäämisega, rünnakutega. Nad pidasid vastu, tulid võitjatena läbi. Kuid raskeimaks eksamiks osutus aeg. Nad ei jaksanud oodata. Sellistel puhkudel tekib vaimulik väsimus, sa oled väsinud ootamisest. Kaua võib ! Kaob mõtestatus, tulemusi ei ole näha. Jeesus julgustas kogudust, et kuigi neil oli jäänud vähe jõudu, nad siiski säilitasid Tema sõna oma südames. Viimse piirini, viimse hingetõmbeni pidasid vastu vaatamata kõigele.
Ära lase käsi longu, läbimurre tuleb, võit saabub peagi ! Jätka liikumist, isegi kui sa ei näe mingit edenemist. Vaata lõpptulemust, vaata tõotust, mille Jumal sulle andis.


Ilm. 3:
14 Ja Laodikeia koguduse inglile kirjuta: Nõnda ütleb Aamen, ustav ja tõeline Tunnistaja, Jumala loomise Algus:
15 Ma tean su tegusid, et sa ei ole külm ega kuum. Oh oleksid sa ometi külm või kuum ! 16 Aga nüüd, et sa oled leige ja mitte külm ega kuum, sülitan ma su välja oma suust. 17 Et sina ütled: Ma olen rikas ja mul on rikkust küllalt ning mul ei ole puudu millestki - ning sa ei teagi, et sa oled vilets ja armetu ja vaene ja pime ja alasti -, 18 siis ma annan sulle nõu osta minu käest tules proovitud kulda, et sa saaksid rikkaks, ning valgeid rõivaid, et end nendega riietada ja et ei saaks avalikuks sinu alastioleku häbi, ning silmasalvi võida silmi, et sa näeksid.

Laodikeia: laos tähendab ilmikud, maailma inimesed – need, kes kuuluvad selle maailma vürstile; dyke – õiglus, kohtuotsuse täideviimine.
Saabub aeg, kui sa liigud oma kutsumuses, oled asetunud oma kohale Kristuse ihus. Jumal laiendab sinu vaimulike maaalade piire. Sa muutud kaalukaks, avaldad mõju rohkemal või vähemal määral. Varem või hiljem nii juhtub.
Sageli koos sellega inimeste vajadused saavad täidetud. Tuleb rahaline edukus, vaimulik edu. Mida inimene teeb siis ? Kõik salajased igatsused, ihad, ajendid saavad ilmsiks, nö. kerkivad pinnale. Kuna nüüd on võimalus need ellu viia. Avatud uksed, uued võimalused, raha, edu teevad nähtavaks, mis on olnud tegelikult sügaval sinu südames. Jumal katsub paljud läbi ka rikkusega, mitte ainult vaesuse ja viletsusega. Jumal ütleb: Sa räägid, et mina olen sinu elu keskpunkt. Võta nüüd vastu hea sissetulek ning sa võid sellega tõesti teha, mida iganes soovid.
Kuhu sa investeerid selle sissetuleku ? Esile tulevad sinu tõelised südame igatsused.
Mis oli antud koguduse oht ? See oli edukas, heal järjel ka materiaalselt, pealtnäha oli kõik ilus, stiilne, jõukas. Inimesed võib olla ütlesid - hiilgav ! Vot see on alles tase ! Ning oht seisnes selles, et kogudus sai kaasa haaratud maailma vaimsusest. See vedas viltu nende fookuse, sihtmärgi. Nad panustasid oma finantse, oma vahendeid, oma aega selleks, et silma paista, pimestada pealtnägijaid, näidata, kui kõrge nende tase on. Meil on see, mida teil ei ole. Tuli üleolev ülbuse, uhkuse vaimsus, mis on Jumalale vastik.
Sellepärast Jeesus ütles neile: te arvate, et olete rikkad, olete nö. tehtud vennad? Vaimumaailmas olete null. Sest olete kaotanud kõige tähtsama fookuse –Minu ! Te unustasite, milleks ma panin teid sellesse linna. Jeesus ütleb äärmiselt rangelt – parandage meelt või ma sülitan teid välja. Selle maailma vaimsus, võistlus ja tõestamine kellelegi, et mina olen parem, mingid odavad nipid, kuidas ajada teistele puru silma – see on Jumalale jälkus. Ta ütleb, et sülitab sellised inimesed oma suust välja. Teisi sõnu – annab selle maailma vaimsuse võimusesse. Inimene saab selle maailma orjaks, sellest vaimsusest saab tema isand, isand, kelle ta on ise valinud. Milline sinu sissetulek ka ei oleks – suur või väike – kus on sinu süda ? Kas tõesti Jeesus jääb sinu kõige tähtsamaks elukeskmeks, kui sul on sidemed, rahalised vahendid, avatud uksed sinu unistustele ?
Seitsmes oht on selles, et mitte ära kaotada Jeesust sõltumata olukordadest. Kui kõrgele sind Jumal ka ei asetaks, kui kaugele ta sind ka ei juhataks.


Svetlana Ilnitskaja (Transformation Center, Seattle, USA)

30. juuli 2017