Mar. 5, 2016

Vello Salo: Eri Klas pääses taevariiki!

Mõistan Sind, kui Sul pealkirja lugedes tekkisid mõnedki küsimused. Miks selline pealkiri? Miks kirjutada Eri Klasist? Kas tõesti Vello Salo ütles nii?

ERR-i saateklipis väärika dirigendi lahkumisest küsitleti mitmeid ärasaatmisel viibinud inimesi. Nende seas ka Eesti katoliku vaimulikku Vello Salot. Ja suur oli minu üllatus, kui austatud jumalamehe suust kõlas lause: Tema on nii palju südamerõõmu valmistanud inimestele ja valmistab edaspidigi salvestustes, nii et kui tema taevariiki ei pääse, ei pääse sinna mitte keegi.”

Ei Vello Salo, minu ega kellegi teise võimuses ei ole inimeste igavest sihtkohta määrata. Käesoleva artikliga ei taha ma väita, et Eri Klas ei võiks taevasse pääseda. Juma teab tema südant ja elu viimaseid otsuseid. Vello Salo väljaütlemisele sundis mind reageerima selle väite sügav pettus. Suur osa maailmast usub, et nad võivad end taevasse „osta” oma heade tegudega samal ajal hüljates Jeesuse kui päästja.

7.08.2015 antud intervjuus jagas Eri Klas temale iseloomulikus huumorivõtmes oma tervise hädadega seotud „teispoolsuses käimisest”: „Seal Taevaisa... kui ta on olemas... ma teda ei näinud, seal oli kõik pime. Peetrus... ma koputasin uksele ka, aga keegi ei teinud lahti...”

Oma viimases intervjuus „Maalehele” ütles maestro: „Ma ei ole usklik, aga tunnen, et saan oma pattudest vabaks, kui kedagi aitan. Minu kirik on minu sees ja ma elan selle järgi.”

Eri Klas oli rõõmsameelne, optimistlik ja südames ning tegudes hea inimene. Elu lõpupoole ka omamoodi religioosne. Aga sellest ei piisa, et pääseda taevariiki. Usun ja loodan, et need sõnad Vello Salo suust ei ole katoliku kiriku ametlik õpetus, vaid vaimuliku soov lahkunule midagi ilusat järele öelda. Sest Piibel räägib hoopis  midagi muud. Head teod on jumalalapseks olemise juures vältimatud ning kui need meie elus puuduvad, annab see tunnistust Jumala Vaimu puudumisest meie elus. Aga terve Uus Testament rõhutab, et meie teod ei päästa meid. Päästab vaid uskumine Jeesusesse Kristusesse kui Päästjasse ja Lunastajasse.

Tiituse 3:4-7 Kui aga Jumala, meie Päästja heldus ja inimesearmastus ilmus, siis ta päästis meid - mitte õiguse tegude tõttu, mida meie nagu oleksime teinud, vaid oma halastust mööda, uuestisünni pesemise ja Püha Vaimu uuendamise kaudu. Seda Vaimu on ta meie peale ohtralt valanud Jeesuse Kristuse, meie Päästja läbi, et meie, tema armust õigeks saanud, oleksime igavese elu pärijaiks lootuse põhjal.

1. Johannese 5:12 Kellel on Poeg, sellel on elu; kellel ei ole Jumala Poega, sellel pole elu.